ORDER PRICING

LOG-MEN company provides full track cargo and groupage freight services in all Poland and most european countries. We transport for the biggest production companies in Poland. We are also open for customers who need only ocasional transportation.

Our goal is to buid partner relations with our customers at every stage of our services. We always search for simple and effective solutions that are based on cooperation and trust. We analyse our clients needs and demands and offer renowned carrier that will take the order.

We would like to invite you to work with us.

Information

Invalid email address.
Nieprawidłowe dane
Invalid email address.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Cargo

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Vehicle information

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Uzupełnij proszę
Administratorem Twoich danych jest Krzysztof Mendelewicz LOG-MEN Kliknij i dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest LOG-MEN Krzysztof Mendelewicz. z siedzibą w Łodzi (93-578) przy ul. Wróblewskiego 19a p.33. Dane identyfikacyjne: NIP: 8281384076, REGON: 101318965 Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych: • napisz na adres mailowy: …………………… • zadzwoń na numer: …………………………………………. 2. Po co nam Twoje dane – jaki jest cel ich przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu bezpłatnej wyceny w celu przygotowania i przedstawienia Ci oferty naszych usług, dopasowanej do Twoich indywidualnych potrzeb, kontaktowania się z Tobą w jej sprawie oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych: Niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, polegających na przedstawieniu Ci oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest również prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: • prowadzeniu marketingu naszych usług, w tym poprzez przygotowanie i przedstawienie oferty; • udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; • budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnym klientem. 4. Czy musisz podać mi swoje dane? Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie otrzymasz oferty naszych usług. 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane: Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Ci oferty oraz kontaktowania się z Tobą w jej sprawie, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 6. Komu przekazujemy Twoje dane: Twoje dane przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej, tj. usług w zakresie: • hostingu (prywatna chmura obliczeniowa); • mierzenia ruchu na stronie internetowej; • zarządzania kampaniami reklamowymi oraz mierzenia ich efektywności. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Irlandii. Jednakże, niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG, tj. w Stanach Zjednoczonych. W takich wypadkach Twoje dane przekazujemy na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej program „Tarcza Prywatności” (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.  7. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych? Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. 8. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu: Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane: • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 9. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem: Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 10. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Nasza strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy. 11. Twoje dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Nieprawidłowe dane