Klauzula informacyjna dla kandydatów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest LOG-MEN Krzysztof Mendelewicz. z siedzibą w Łodzi (93-578) przy ul. Wróblewskiego 19a p.33.

Dane identyfikacyjne: NIP: 8281384076, REGON: 101318965

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych:

napisz na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zadzwoń na numer: 575 927 300

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowisko pracy.

Jeżeli wyrazisz zgodę, to Twoje dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

- niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.);
- Twoja zgoda, jeżeli chcesz by Twoje dane przetwarzane była na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny ciążący na nas jako administratorze wynikający z art. 221 k.p., polegający na zobowiązaniu pracodawcy do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących datę urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez taką osobę. Pracodawca ma również obowiązek żądania podania przez kandydata na pracownika takich danych osobowych jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane przekażemy dostawcy usługi hostingu mailowego (prywatna chmura obliczeniowa), z którego korzystamy w ramach prowadzonej działalności.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacji, to Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Czy musisz podać swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Twoje dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.